Aarding

1. Aarding wat is het belang van een juiste aarding?

Om deze vraag te beantwoorden moeten we heel kort de algemene werking van een schrikdraad omheining uiteenzetten.

Het hart van een elektrische afrastering is het schrikdraadapparaat, die op regelmatige tijdstippen hoogspanningsimpulsen genereert. Het apparaat is met de aarde verbonden (aarding), en met geleiders van de omheining. Tussen de aarding en de geleiders bevindt zich ook spanning. Zodra een dier de verbinding tussen aarde en geleiders herstelt, wordt de stroomkring gesloten. Dit betekent dat er stroom uitgaat vanaf het schrikdraadapparaat door de geleiders naar het dier, en ten slotte door de aarde en over de aardingspaal met aardingskabel terug naar het apparaat. De stroomschok is vrij onaangenaam en leidt tot de gewenste afschrikking.

De stroom wordt beter doorgegeven als de weerstand in de omheining laag is. Bij de omheining zijn het dier en de aarde weerstanden die de stroom minder goed doorgeven dan bijv. geleiders. Het dier, dat bestaat uit onder andere lichaamsvloeistoffen, geleidt de stroom nog relatief goed en is een kleine weerstand. De aarde kan onder omstandigheden echter een zeer hoge weerstand zijn en een aanzienlijke vermindering van de stroom en daarmee de slagkracht van de omheining aardig onderdrukken.

Het doel van elke goede aarding is dan ook om de aardingsweerstand te verminderen en daarmee een hoge slagkracht van de omheining te verzekeren. Dit vereist een goede geleiding van de aarde, voldoende aardpennen en een zorgvuldige combinatie verbindingen van de aardpennen met elkaar en met het schrikdraadapparaat.

2. Aarding, de juiste installatie?

Let erop dat u het schrikdraadapparaat met zijn aarding op een voldoende vochtige plaats zet (bijv. onder een schaduwrijke boom). Vochtige aarde geleidt elektriciteit veel beter dan droge grond. Daarom moet droge zandgrond vermeden worden.

Mocht u een relatief droge bodemgesteldheid hebben, dan kunt u de weerstand verminderen door het aanbrengen van extra aardpennen. Plaats deze op een afstand van ongeveer 3 meter.

De aardpennen moeten worden gemaakt van een roestvast materiaal zoals gegalvaniseerd staal. Door een roestlaag zou de aarding verslechteren, omdat het isolerend werkt. Wij raden ronde aardpennen (bij mobiele omheiningen) of aardpennen met hoekprofiel aan. De minimale lengte is 1 meter (bij mobiele afrasteringen zijn kortere pennen toereikend). Het is zo: hoe langer de aardpen hoe lager de weerstand, en hoe groter het oppervlak hoe beter de verbinding.

Met een aardingskabel (bijv. hoogspanningskabel van gegalvaniseerd staaldraad) en RVS schroeven verbindt u de aardpennen met elkaar. Met behulp van de aardingsaansluitkabel sluit u het schrikdraadapparaat op de eerste aardpen aan.

Niet alleen een slechte bodemgesteldheid maar ook het schrikdraadapparaat heeft impact op de aarding. Een zeer krachtig schrikdraadapparaat vereist een betere aarding als bij een zwak schrikdraadapparaat.

U kunt zich op de volgende waarden baseren:

Schrikdraadapparaat met 1 Joule impulsenergie: ten minste 1 aardpen met 1m lengte
Schrikdraadapparaat met 2-5 Joule impulsenergie: ten minste 2-3 aardpennen met 1m lengte
Schrikdraadapparaat met 10-20 Joule impulsenergie: ten minste 3-4 aardpennen met 2m lengte
Schrikdraadapparaat met 30 Joule en meer impulsenergie: ten minste 6 aardpennen met 2m lengte

Als u een optimaal resultaat wilt bereiken kunt u het beste een aardingsdraad langs de omheining leggen ca. 20cm diep in de grond.

Opmerking:

Bij de aarding van uw schrikdraadapparaat is een minimale afstand van 10 meter naar andere aardingssystemen vereist (bijv. gebouwaarding). Deze veiligheidsfactor is ervoor om het overslaan van elektriciteit, bijvoorbeeld bij blikseminslag in de omheining, op een ander aardingssysteem te vermijden.

Houd deze afstand aan, bijv. ook bij de bevestiging van een schrikdraadapparaat aan een muur van het huis, om de huisaarding (en alle bijbehorende water- en elektriciteitsleidingen etc.) niet in gevaar te brengen.

3. Aarding van uw omheining controleren/testen?

De aarding kan goed worden gecontroleerd met een omheining tester. In de eerste fase moet kortsluiting worden vastgesteld. Om dit te controleren plaatst u circa 100m van het schrikdraadapparaat ijzeren staven (of een soortgelijk goed geleidend materiaal) in de grond, die in direct contact staan met de geleiders. De omheiningsspanning moet hierdoor tot ongeveer 2000V dalen. Steek nu de metalen stang van de omheining tester ca. 1m van de laatste aardingspaal van de elektrische omheining in de grond en houd de punt van de tester aan de aardingspaal. Een optimale aarding ligt bij een gemeten spanning van 0 - 200V. Spanningswaarden van 200 - 600V zijn nog steeds binnen de tolerantiegrens.

Als de waarden hoger zijn dan 600V is het noodzakelijk om de aarding te verbeteren door het aanbrengen van extra aardpennen om voldoende spanning op de omheining te waarborgen.

4. Aardlekschakelaar: wat is het belang van een aardlekschakelaar?

Een aardlekschakelaar, ook wel aardwachter of verliesstroomschakelaar genoemd, is een elektronisch apparaat dat de kracht van elektriciteit bewaakt. Bij lekstroom, die naar een elektronisch apparaat heen of terugstromen, schakelt de aardlekschakelaar de elektriciteit binnen milliseconden uit. Op deze manier zijn mensen en dieren gered voor gevaarlijke / dodelijke hoogspanningsongevallen. Redenen voor eventuele lekstroom zijn onder andere: een defecte kabelisolatie of vochtschade. Plaats een aardlekschakelaar voor uw schrikdraadapparaat om elektriciteitsongevallen te voorkomen.